DUURZAAMHEID

Duurzaam ondernemen

Duurzaamheid is reeds jarenlang een fundamenteel onderdeel van onze bedrijfsstrategie en is gebaseerd op de wereldwijde HEINEKEN duurzaamheid ambitie die is verwerkt in het programma ‘Brouwen aan een Betere Wereld’. Dit programma richt zich op zes belangrijke aandachtsgebieden waar wij een verschil kunnen maken in de markt waarin wij opereren. Bekijk de vooruitgang die wij boeken is na te lezen in onze duurzaamheidsverslagen.

Route to Market

Surinaamse Brouwerij is een bedrijf dat ondernemerschap met een duurzaam karakter stimuleert. De brouwerij investeert in het binnenland van Suriname samen met de plaatselijke lokale ondernemers, waarbij er een bijdrage geleverd wordt aan duurzame ontwikkeling van toerisme in het binnenland. De afgelopen twee jaar voert Surinaamse Brouwerij een project uit waarbij langs de Surinaamse rivieren verkooppunten met terrassen gebouwd worden samen met lokale ondernemers met als doel toeristen te faciliteren, een ontmoetingsplaats voor de lokale gemeenschap te creëren en heel belangrijk; een verzamelpunt voor de verpakkingsemballage (flessen en kratten) op te zetten.

De gebouwde terrassen zijn multifunctioneel en zorgen voor werkgelegenheid en ordening van de omgeving. Ze faciliteren daarnaast samenkomst van de gemeenschap voor sociale en culturele bijeenkomsten. Inmiddels zijn er 6 van deze outlets en in 2018 zullen we het aantal verder uitbreiden.

Friends of Green Suriname

Al meer dan drie jaar is Surinaamse Brouwerij lid van het programma ‘Friends of Green Suriname’ van de NGO Conservation International Suriname. Door deel te nemen aan dit programma, steunen wij het behoud en de duurzame ontwikkeling van Suriname. Onze donaties hebben bijgedragen aan het succes van de projecten van Conservation International Suriname. Op 4 december 2017 tekenden wij voor een verlenging van 3 jaar van deze Partnership . Wij dragen de Surinaamse natuur een warm hart toe en willen onze bijdrage leveren aan het beschermen van de Surinaamse natuur. Lees meer… 

Verantwoorde Afval Verwerking

In 2017 zijn wij opnieuw gestart met het recyclen van kratten en flessen die niet meer bruikbaar zijn in onze productie. De verwerking houdt in dat het glas en de kratten volledig worden vergruisd. Het gruis dat afkomstig is van het glas, +/- 90 MT, wordt geëxporteerd naar onze flessen leverancier die het gruis opnieuw gebruikt in de productie van nieuwe flessen. Het gruis afkomstig van de kratten, +/- 60 MT, wordt geëxporteerd om verder verwerkt te worden in diverse materialen die worden gemaakt van hdpe. Op deze manier voorkomen wij dat deze materialen in het milieu terechtkomen en verminderen wij hierdoor onze impact op het milieu.

Waste water treatment

Sinds 2013 beschikt Surinaamse Brouwerij over een eigen Waste Water Treatment Plant (WWTP), ook wel afvalwaterzuiveringsinstallatie genoemd (AWZI).  De WWTP heeft als basisfunctie om het ontstane productieafvalwater te zuiveren tot  goede milieueisen de natuurlijke processen waarbij water wordt gezuiverd te versnellen door het afvalwater te behandelen. Er zijn twee basisfasen in de behandeling van afvalwater; de primaire fase en de secundaire fase.

In de primaire fase worden de aanwezige vaste stoffen in het afvalwater bezonken, dit is om ze uit het afvalwater te verwijderen. Het secundaire stadium maakt gebruik van biologische processen om het afvalwater verder te zuiveren.

Als afvalwater onze installatie binnenkomt voor behandeling, stroomt het via een ‘zeef’, waardoor grote zwevende voorwerpen worden verwijderd zoals labels, plastic,bladeren en stokken. Deze voorwerpen kunnen de leidingen verstoppen of schade aanrichten aan de apparatuur. Nadat het afvalwater is gescreend, wordt het afvalwater geneutraliseerd voor de biologische behandeling.

De resterende organisch en anorganische materie die aanwezig zijn in het afvalwater, worden middels toegediend zuurstof, behandeld waardoor het gezuiverd afvalwater, ook wel effluent genoemd en de vaste deeltjes die bezinken, ook wel biosludge genoemd ontstaan. De Biosludge wordt uit de tanks verwijderd en gedroogd, waarna het verder kan worden behandeld voor gebruik als bodemverbeteraar, of verwijderd in een vuilstort of verbrand.

Statiegeld flessen

Surinaamse Brouwerij heeft thans 2 statiegeld flessen een bruine 1l fles meer bekend als de Djogo en de bruine 250 ml fles voor Parbo Bier en Parbo Radler.

Het statiegeld proces is heel simpel; Je koopt een biertje in een 1 liter of 250 ml fles bij de supermarkt of een andere winkel en betaalt srd 0,50 of srd 0,25 extra. Wanneer je deze fles inlevert ontvang je srd 0,25 of srd 0,50 cent terug. Vervolgens gaat het flesje het retourproces in om vervolgens opnieuw in de productie van glazen flessen te worden gebruikt. Als je als consument dus al je flessen inlevert, kan je zelf bijdragen aan bijna 100% recycling.

Statiegeld flessen en kratten kunnen elke dag van maandag tot en met vrijdag elke dag ingeleverd worden bij onze PC Shop op de Brouwerij tussen 11.00u en 16.00u. We moeten concluderen dat het statiegeld proces in Suriname nog niet optimaal verloopt terwijl het in andere landen heeft bewezen een positieve invloed te hebben op het gedrag van consumenten bij het veroorzaken van zwerfafval. Consumenten zullen namelijk een financiële prikkel hebben om verpakkingen in te leveren in plaats van deze weg te gooien of achter te laten. Daarnaast zullen er mensen zijn die geprikkeld worden verpakkingsmateriaal uit het zwerfafval op te rapen en in te leveren. Hierdoor zal de hoeveelheid zwerfafval naar verwachting afnemen.

Duurzaamheidsverslagen

Duurzaamheidsverslag 2017

Bij Surinaamse Brouwerij heeft duurzaamheid een centrale rol in onze activiteiten.

Duurzaamheidsverslag 2016

Bij Surinaamse Brouwerij heeft duurzaamheid een centrale rol in onze activiteiten.

Duurzaamheidsverslag 2015

Bij Surinaamse Brouwerij heeft duurzaamheid een centrale rol in onze activiteiten.

Duurzaamheidsverslag 2014

Bij Surinaamse Brouwerij heeft duurzaamheid een centrale rol in onze activiteiten.

Surinaamse Brouwerij NV
Brouwerijweg #1
Paramaribo - Suriname

Telefoon: +597 402255
Fax: +597 404093
E-mail adres: secretariaat@parbobier.com

Tijdelijk kantoor
Ringweg Zuid #241
Paramaribo - Suriname

Follow us

Copyright 2018 Surinaamse Brouwerij NV | All Rights Reserved.

Webdesign and development by Bit Dynamics.

Welkom op onze website.

Er gebeurt veel bij Surinaamse Brouwerij. We willen graag in contact met je zijn, informatie met je uitwisselen en je mening horen. We zijn gecommitteerd om verantwoord te communiceren. Dus voordat we je toegang geven tot onze website, vragen we je om je geboortedatum in te vullen.